ŠPORTOVÁ HALA V BRATISLAVE

Aktuálny stav projektu Zrealizované
Rok 2018
Rozsah 4000 m²
 

Objekt športovej haly je dvojpodlažný s plochou strechou a je koncipovaný ako jednoduchý geometrický objem zložený z dvoch kvádrov. Vyšší objem slúži hracej ploche a hľadisku. Samotná hracia plocha je tvorená z dvoch ihrísk s rozmermi 40 x 20 m. Nižší objem slúži vstupným priestorom a zázemiu pre športovcov. Nižšia časť akcentuje architektonický výraz haly kontrastným materiálovým riešením voči zvyšku haly.

KLIENT
Súkromný investor

MIESTO
Bratislava, mestská časť Nové mesto

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Realizačný projekt

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Na prízemí objektu sa nachádza vstupná hala s recepciou, kanceláriou, hygienickými zariadeniami pre návštevníkov a dve schodiská vedúce na 2.NP. Zo vstupnej haly sa vchádza na chodbu, z ktorej sú prístupné šatne pre hráčov a rozhodcov s vlastným hygienickým vybavením a ošetrovňa vybavená materiálno-technicky a personálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva. Z chodby je prístupná hracia plocha. Vstup na hraciu plochu je možný aj priamo cez šatne hráčov. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza vstupný priestor s klubovňou a hygienickými zariadeniami pre návštevníkov. Na tento priestor nadväzuje vstup na pevnú tribúnu s kapacitou 234 divákov, nachádzajúcu sa nad šatňami. Po dobudovaní parkovacích plôch v okolí je možné kapacitu haly navýšiť vďaka umiestneniu teleskopických tribún.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás