KARPATIUM REZIDENCIE

Aktuálny stav projektu Zrealizované
Rok 2019
Rozsah 14 800 m²
“Urbanisticko-architektonické riešenie Karpatium Rezidencií v plnej miere zohľadňuje lokalitný program územia Krče, čo sa citlivo odzrkadľuje na hmotovom formulovaní objektov, ako aj na zelenom charaktere verejných priestorov s bohatou vegetáciou.” Ing. Mgr. art. Martin Vanko Autorizovaný architekt - partner

Nový obytný súbor Karpatium Rezidencie vyrastá v atraktívnej lokalite Krče na okraji Záhorskej Bystrice, ktorá v rámci Bratislavy patrí k najdynamickejšie rozrastajúcim sa obytným štvrtiam. Táto lokalita v sebe spája bývanie v blízkosti veľkomesta a zároveň výhody bývania v obklopení prírody. Karpatium Rezidencie pozostávajú zo 6 samostatných bytových domov stojacich na spoločnej podnoži podzemnej garáže.

KLIENT
Súkromný investor

MIESTO
Záhorská Bystrica

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Stavebné povolenie, Realizačný projekt, Projekt interiéru

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Realizačný projekt

 

Architektonický výraz komplexu nadväzuje na novo vyrastajúcu okolitú výstavbu prímestského charakteru nízkopodlažnej blokovej zástavby a zástavby solitérnych rodinných domov.  V kompozičnom prejave sa obytný komplex nesnaží dominovať lokalite, ale svojou mierkou vhodne zapadá do okolitej urbanistickej štruktúry. Decentná architektonická interpretácia bytových domov Karpatium Rezidencie striktne člení jednotlivé fasády objektov po podlažiach a tým jasne artikuluje výškové pomery objektov. Striktné členenie fasády, či opakujúca sa až monotónna okenná štruktúra ako prvky architektonickej kompozície sú skĺbené do jednoduchej, ale za to čistej a vkusnej architektúry, ktorej dizajn je vyakcentovaný bielou fasádou.

Obytný komplex Karpatium rezidencie ponúka spolu 145 bytových jednotiek, od 2izbových bytov až po 5 izbové strešné penthousy.  Pri návrhu sme kládli dôraz nielen na funkčnú a efektívnu dispozíciu jednotlivých bytových jednotiek ale taktiež na jedinečný architektonický výraz bytových domov. Parkovanie s dostatočnou kapacitou pre všetky bytové jednotky je zabezpečené v podzemnej garáží. Strecha podzemnej garáže zároveň tvorí podnož pre ústredný verejný priestor, z ktorého vyúsťujú vstupy do jednotlivých obytných domov. V ústrednom verejnom priestore sú navrhnuté rozsiahle plochy zelene s nízkou aj vysokou vegetáciou, slúžiace pre oddychové či športové aktivity, ako i zákutia pre detské hry. Pre tých klientov, ktorí si potrpia na súkromie v exteriéri, obytný komplex Karpatium Rezidencie ponúka prízemné byty v rôznych veľkostných kategóriách s vlastnou súkromnou predzáhradkou.

Projekt pre realizáciu stavby bol kompletne spracovaný v BIM čo výrazne uľahčilo koordináciu projektu ako aj eliminovalo prípadné chyby projektu ešte v čase jeho vypracovania. V ďalšom tento priniesol výraznú úsporu času a nákladov pre prípravu výstavby developerom. 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás