Náš tím

Spoločnosť FVA založili v roku 2006 dvaja partneri Ľubomír Fuňa a Martin Vanko s cieľom poskytovať klientom ucelený rozsah profesionálnych architektonických služieb, projektových prác a inžinierskej činnosti až po realizáciu stavieb. Postupne náš tím rástol o ďalších architektov a autorizovaných stavebných inžinierov odborných profesií SKSI. Vďaka úzkej spolupráci s našimi klientmi sa nám darí vytvárať jedinečné projekty, kde spokojnosť je založená na dôslednom plnení časových, finančných a estetických požiadaviek.

Architektúrou od  FVA  získate nehnuteľnosť, ktorá bude zodpovedať  Vaším požiadavkám, a ktorá svojim  funkčným dizajnom prispeje k vyššej hodnote Vašej investície.

 
 

Ing. Mgr. art. Martin Vanko

Autorizovaný architekt - partner

 
 

Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa

Autorizovaný architekt - partner

 
 

Ing. Tomáš Martiš

Senior Architekt

 
 

Ing. Pavol Púpala

Architekt

 
 

Ing. arch. Soňa Veselovská

Architekt

 
 

Ing. Marián Jakubjak

Stavebný inžinier

 
 

Ing. Maroš Svitek

Stavebný inžinier

 
 

Ing. arch. Barbora Mrvišová

Architekt

 
 

Ing. Beáta Fuňová

Inžinierska činnosť

 
 

Ing. Andrea Mihelová

Architekt

 
 

Ing. Tomáš Trník

Architekt

 
 

Ing. Matej Čupka

Stavebný inžinier

 
 

Ing. Martina Rajťúková

Architekt

 
 

Henrieta Horváthová

Junior Architekt

 
 

Bc. Katarína Molnárová

Projektant