Omnia Business Center

Typ projektu Návrh administratívnej stavby
Rok 2017
Rozsah 43 950 m²
“Na riešené územie sme osadili štyri šesťpodlažné nadzemné objekty obdĺžnikového pôdorysu. Objekty sú osadené v pravidelných rozostupoch, čím v parteri vytvárajú medzi sebou verejne prístupné zelené plochy. ” Ing. Mgr. art. Martin Vanko autorizovaný architekt - partner

Zámerom urbanistického návrhu OBC je zachovať charakteristický obraz a exitujúce proporcie výstavby v Ružinove a rozšíriť a doplniť areál spoločnosti OMNIA o moderné kancelárske priestory, služby a moderne riešené byty.

KLIENT
OMNIA INVEST, s.r.o.

MIESTO
Bratislava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Stavebné povolenie

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie

Parter je určený pre služby verejnosti, a pre služby administratívneho charakteru / notár, banka, CK atď./  V mieste kontaktu územia s Tomášikovou ulicou je umiestnená vzrastlá zeleň  ako možná  hluková bariéru a hlavne ako pandant existujúceho pása zelene pozdĺž Tomášikovej ulice. Súčasťou parteru OBC je aj obslužná komunikácia s parkovaním návštevníkov a obyvateľov v parteri objektu pre lepšiu dostupnosť služieb.

Urbanistický návrh OBC svojím tvarom, výškou,  orientáciou a otvorenosťou  nadväzuje na otvorenú existujúcu urbanistickú štruktúru Ružinova a urbanizuje doposiaľ nevyužité územie priemyselného charakteru.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás