Administratívne a občianske stavby

Zaoberáme sa všetkými typmi zadaní, pri ktorých sú už od počiatku kladené vysoké nároky na architektonickú formu diela a individuálny prístup. Našim cieľom a záväzkom je absorbovať všetky aspekty zámeru investora a navrhnúť mu riešenie, ktoré tieto aspekty nielen bez výnimky naplní, ale aj svojou formou s dôrazom pre detail prekoná jeho očakávania.

 Pre zlepšenie efektivity projektovania vo všetkých fázach súvisiacich s výstavbou a následnou prevádzkou objektu, využívame moderný integrovaný prístup systému Building Information Modeling (BIM) - informačného modelu budov.